Popularita inteligentných zariadení a pokrok v oblasti internetových technológií výrazne prispeli k transformácii bankového sektora.  Zmeny v správaní spotrebiteľov, najmä po pandémii COVID-19, mali za následok výrazný nárast počtu virtuálnych bánk (neobánk). V...