Ochrana osobných údajov

od | 15 mar 2023

V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, aké informácie zhromažďujeme na portáli www.fintechbox.sk, prečo ich zhromažďujeme a ako ich môžete upraviť, spravovať, exportovať alebo odstrániť. Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany vašich osobných údajov pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov na tomto webovom portáli je Ivy Way s.r.o. , IČO: 51857260 (ďalej len Prevádzkovateľ).

Aké údaje zhromažďujeme?

Údajte pri vytvorení konta

Ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať. Vytvorenie konta u nás nie je povinné.

Údaje pri odoberaní newslettera

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu za účelom zasielania noviniek. Ak nás kontaktujete, uchovávame si údaje ako vaše meno, kontaktné údaje či správu, ktorú ste nám poslali.

Údaje o tom, ako využívate naše služby

Počas vašej návštevy stránok fintechbox.sk zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi. Takisto uchovávame Vaše recenzie a komentáre na našej stránke.

Ako údaje používame?

Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

 • Personalizovanie reklamy – vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť reklamy vašim individuálnym potrebám
 • Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate
 • Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácie o pripravovaných akciách, atď. Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania emailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v emaily, alebo nám napíšte a my vás odhlásime.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Konkrétne ide o služby spojené s technickou a softwarovou podporou a administráciou predajných aktivít Prevádzkovateľa. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

Cookies

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie). Nastavenia prehliadača vám umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies.

Aké cookies používame?

Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky a efektívne zobrazovanie obsahu. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, doba uchovania poväčšine krátka, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

Analytické cookies – štatistické cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

 • Google Analytics

Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na vedeli zobrazovať reklamu, ktorá vás podľa vašich predchádzajúcich preferencií môže zaujímať a na realizáciu obdobných marketingových činností. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

 • Google AdWords
 • Facebook Pixel

Vaše práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov

V rámci uplatnenia vašich, máte tieto práva:

 • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
 • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
 • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv vyplývajúcim vám z GDPR, prosím kontaktujte nás poštou alebo na e-mailovej adrese info@fintechbox.sk.

Tieto podmienky sú platné a aktualizované od 15.3. 2023.